SMTP diagnostic tool

Główną ideą powstania tego oprogramowania była potrzeba wykonania diagnostyki przebiegu komunikacji z serwerem SMTP.
Aby wykonać test: Skonfiguruj wszystkie wymagane parametry. Jeżeli jest taka potrzeba dodaj załącznik. Program spróbuje połączyć się ze zdefiniowanym serwerem pocztowym a następnie spróbuje za jego pomocą wysłać wiadomość. Podczas pracy programu generowany jest szczegółowy plik LOG. Plik LOG zawieraja wiele cennych informacji związanych z komunikacją między klientem a serwerem. Aktualna wersja programu obsługuje serwery z wymaganą autoryzacją jak również komunikację z serwerami SMTP używającymi szyfrowania (SSL).

Ważna uwaga: Zdefiniowane domyślnie parametry w programie są wartościami przykładowymi - proszę ich nie używać do diagnostyki. Aby program mógł prawidłowo przeprowadzić test - musisz dysponować kontem pocztowym (pozyskanym samodzielnie).

Licencja: Oprogramowanie rozpowszechniane jest na licencji freeware. Pobieranie opłat za dystrybucję tego oprogramowania, dekompilacja, wprowadzanie zmian w kodzie, dystrybucja bez załączenia niniejszej informacji oraz wykorzystanie tego oprogramowania jako części składowej projektów komercyjnych zabronione. Jeżeli chcesz wesprzeć twórcę tego oprogramowania - dokonaj dotacji (opcja dostępna w programie).

Link do pobrania:

Zarządzanie systemami IT

Fundamentem naszej działalności jest zarządzanie infrastrukturą IT. Przez to zagadnienie rozumiemy kompleksową obsługę informatyczną - włączając w to zagadnienia DevOps, SysOps i wszelkie inne działania związane z utrzymaniem oraz administracją systemami, sieciami i zasobami. Nasza rola skupia się na usługach outsourcingu IT dla małych i średnich firm.

Tworzenie oprogramowania

Tworzymy własne komercyjne oprogramowanie oraz rozwiązania dedykowane pod wymagania naszych klientów. Specjalizujemy się w wieloplatformowych aplikacjach Webowych, desktopowym oprogramowaniu bazodanowym (środowisko Windows) oraz rozwiązaniach IoT - w oparciu o mikrokontrolery, nanoPC itd.