Klauzula informacyjna "RODO" (GDPR)

Zgodnie z wytycznymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r . (Dz. Ustaw 2018 Poz. 1000) informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest HILS Krzysztof Cieślak z siedzibą w Rzepinie.
  • Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  • Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia możliwości kontaktu kanałami komunikacji elektronicznej (formularz kontaktowy na stronie internetowej). Poprzez termin "kontakt kanałami komunikacji elektronicznej" rozumiane jest: możliwość kontaktu zwrotnego na numer telefony i/lub adres poczty elektronicznej podany w formularzu kontaktowym.
  • Niepodanie wymaganych danych skutkować będzie brakiem możliwości wysłania wiadomości w formularzu i zapewnienia prawidłowej komunikacji.
  • Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych przez administratora danych osobowych (prawo do wglądu, edycji i wnioskowania ich usunięcia).
  • Mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorującego sposób przetwarzanie danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zachowania ciągłości korespondencji - jednak nie dłużej niż wymaga tego interes administratora (tj. upłynięcie maksymalnego okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, sporów i powodów cywilno-prawnych).
  • Korzystanie z formularza kontaktowego na niniejszej stronie internetowej oznacza akceptację powyższych postanowień.